Taksim Beyoğlu 250 Yataklı Eğitim ve Araş. Hast.

Sağlık Yapıları

İşin Adı İstanbul Beyoğlu (Taksim) 250 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onaylı
Mimari Tasarım Altu Mimarlık Ve Mühendislik Ltd.Şti.
Mehmet ALTUNTAŞ , Mimar
Yard. Mimar Ali Can ÖREN , Mimar
Mimari Ekip Emre BEŞİNCİ , Mimar
Eda YILMAZ, Mimar
Nazlı KARAKANLI, Mimar
Zeynep ATÇAKARLAR , Mimar
Strüktür Mühendisliği Miyamoto İnternational
Mekanik Tesisat Karacan Mühendislik
Elelktrik Tesisatı Prodizayn Elektrik Proje
İşveren T.C.Sağlık Bakanlığı
Toplam İnşaat Alanı 46.000 m2