T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki 420 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Avan projesi

Sağlık Yapıları